FINANČNÍ UKAZATELE 2022
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
4
Přijaté transfery
21 985 556 Kč
1
Daňové příjmy
20 838 980 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 964 288 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 765 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 315 500 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
11 538 620 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 722 740 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
918 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
666 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 315 500 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
11 538 620 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 722 740 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
918 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
666 000 Kč