FINANČNÍ UKAZATELE 2021
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
4
Přijaté transfery
32 226 961 Kč
1
Daňové příjmy
16 782 072 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 850 080 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 301 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
2
Průmyslová a ostatní odvětví
43 975 014 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 411 676 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 913 460 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 701 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
649 370 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
43 975 014 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 411 676 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 913 460 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 701 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
649 370 Kč