FINANČNÍ UKAZATELE 2021 - 2023
PŘÍJMY ROZPOČET
129 115 091 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
105 833 397 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
82 %
VÝDAJE ROZPOČET
157 599 656 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
112 291 598 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
71 %
SALDO ROZPOČET
-28 484 565 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-6 458 201 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU