iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 24. 1. 2022 08:23:58

Nalezeno 198 záznamů.Poslední změna: 20.1.2022 11:33:49

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Vyhláška č.2/2013 o systému nakládání s odpadem v katastru obce Hlásná Třebaň VYHL 2/2013 VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 4.3.2013   4.3.2013 3 dokumenty
Vyhláška č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad VYHL 3/2013 VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 4.3.2013   4.3.2013 2 dokumenty
VV - Změna Územního plánu obce Hlásná Třebaň č. 2 520/2017/JŠv VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 5.7.2017   5.7.2017 16 dokumentů
Návrh na střednědový výhled rozpočtu mateřské školy Hlásná Třebaň 2019 - 2021 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 2.1.2019 20.2.2022 12.11.2018 dokument PDF (63 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlásná Třebň 2020-22 - Schválený 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 29.5.2019 31.12.2022 29.5.2019 dokument PDF (94 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 14/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.8.2019   1.8.2019 dokument PDF (175 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 15/2019 15/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 29.8.2019   29.8.2019 dokument PDF (231 kB) Alternativní uložení
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Zpráva o výsledku ho Obec Hlásná Třebaň 26.9.2019   26.9.2019 dokument PDF (206 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20/2019 202019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 28.11.2019   28.11.2019 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019 o stanovení systému odpady 12019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 5.12.2019   5.12.2019 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kalamitní poškození lesních porostů 2019 VeVyhl Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 dokument PDF (231 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad 22019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 13.12.2019   13.12.2019 dokument PDF (45 kB) Alternativní uložení
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 1/2020 12020 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 20.12.2019   20.12.2019 dokument PDF (23 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2019 22/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.1.2020   27.12.2019 dokument PDF (191 kB) Alternativní uložení
Region Dolní Berounka - Rozpočet na rok 2021 2020 Rozp. a hosp. obce Region Dolní Berounk 13.1.2020   13.1.2020 dokument PDF (23 kB) Alternativní uložení
Region Dolní Berounka - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 2020 Rozp. a hosp. obce Region Dolní Berounk 13.1.2020   13.1.2020 dokument PDF (13 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 2020 Zákon č. 106/1999 Sb Obec Hlásná Třebaň 15.1.2020   15.1.2020 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2020 1/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 16.1.2020   16.1.2020 dokument PDF (153 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelsva obce Hlásná Třebaň 4/2020 4/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 30.1.2020   30.1.2020 dokument PDF (177 kB) Alternativní uložení
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činnosti obecní policie 12020 Veřejnoprávní smlouvy Obec Hlásná Třebaň 7.2.2020   7.2.2020 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2020 5/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 11.2.2020   11.2.2020 dokument PDF (200 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020 52020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.2.2020   26.2.2020 dokument PDF (200 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/SBE/960/2020-S Oznámení ÚZSVM 27.2.2020   27.2.2020 2 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebň 6/2020 62020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 28.2.2020   28.2.2020 dokument PDF (172 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 35, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 16.3.2020   16.3.2020 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů, částka 37, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 17.3.2020   17.3.2020 dokument PDF (353 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření: COVID-19 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 20.3.2020   20.3.2020 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 44, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 23.3.2020   23.3.2020 dokument PDF (145 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 45, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opataření Vyčlenění prodejní doby pro seniory - COVID-19: 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (667 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření - Volný pohyb osob na území ČR: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření - Prodloužení omezení činnosti OVM a SO: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření - Následná lůžková léčebně rehabilizační péče: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (477 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 48, Ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.3.2020   27.3.2020 dokument PDF (132 kB) Alternativní uložení
Zasedání krizového štábu dne 26. 3. 2020 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 31.3.2020   31.3.2020 2 dokumenty
Zápis ze 4. zasedání Úředního krizového štubu 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 31.3.2020   31.3.2020 dokument PDF (562 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí hejtmanky Středočekého kraje k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví 42020 Rozh. Kraj. úřadu Krajský úřad Středoč 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (124 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády ČR o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 2020 Usnesení vlády ČR Vláda ČR 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2020 VeVyhl Ministerstvo zeměděl 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 dokument PDF (267 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 7.4.2020   7.4.2020 5 dokumentů
Sbírka zákonů - Částka 57, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (95 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 58, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 59, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Ukončení platnosti části mimořádného opatření 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 17.4.2020   17.4.2020 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 17.4.2020   17.4.2020 8 dokumentů
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 62 2020 Dokumenty Vláda ČR 17.4.2020   17.4.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 65 2020 Dokumenty Vláda ČR 20.4.2020   20.4.2020 dokument PDF (98 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 66 2020 Dokumenty Vláda ČR 20.4.2020   20.4.2020 dokument PDF (92 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření a Rohodnutí: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 20.4.2020   20.4.2020 2 dokumenty
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 20.4.2020   20.4.2020 5 dokumentů
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 72 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.4.2020   27.4.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.4.2020   27.4.2020 dokument PDF (339 kB) Alternativní uložení
Prodloužení krizového stavu 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 5.5.2020   5.5.2020 9 dokumentů
Sbírka zákonů, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 5.5.2020   5.5.2020 dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2020 8/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 7.5.2020   7.5.2020 dokument PDF (180 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 83, 84, 85 a 86 2020 Dokumenty Vláda ČR 11.5.2020   11.5.2020 4 dokumenty
Kalkulace cen pro vodné a stočné rok 2019 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 87 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (91 kB) Alternativní uložení
Hlásná Třebaň - Bezbariérový chodník ke hřbitovu: Smlouva o dílo 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 22.5.2020   22.5.2020 21 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2020 92020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.5.2020   26.5.2020 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2020 102020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.5.2020   26.5.2020 dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
Protipovodňová opatření pro obec Hlásná Třebaň - OPŽP 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 27.5.2020   27.5.2020 dokument PDF (29 kB) Alternativní uložení
Zápis se zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2019 12019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   14.1.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Tařebaň 13/2019 132019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   1.7.2019 dokument PDF (168 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2019 212019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   10.12.2019 dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2020 72020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   9.4.2020 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2020 32020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   27.1.2020 dokument PDF (199 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2020 22020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   21.1.2020 dokument PDF (168 kB) Alternativní uložení
Jednací řád zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22019 Zastupitelstvo Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   14.10.2019 dokument PDF (157 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2016 o nočním klidu 22016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   23.12.2016 dokument PDF (32 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Požární řád obce 12016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   2.3.2016 2 dokumenty
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu 12012 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   13.9.2012 dokument PDF (19 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - Řád veřejného pohřebiště 32011 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   4.5.2011 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu 22011 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   15.3.2011 dokument PDF (74 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 42010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   19.5.2010 dokument PDF (51 kB) Alternativní uložení
Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu domovního prodeje 12017 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   25.4.2017 dokument PDF (66 kB) Alternativní uložení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 4.6.2020   27.5.2019 dokument PDF (269 kB) Alternativní uložení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 4.6.2020   4.6.2020 dokument PDF (382 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2020 112020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 17.6.2020   17.6.2020 dokument PDF (136 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2020 122020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.7.2020   2.7.2020 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 2.7.2020   2.7.2020 2 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č. 13/2020 132020 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 8.7.2020   8.7.2020 dokument PDF (186 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 14/2020 142020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.7.2020   23.7.2020 dokument PDF (148 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15/2020 152020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 5.8.2020   5.8.2020 dokument PDF (173 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM - Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí 31232020 Oznámení ÚZSVM 27.8.2020   27.8.2020 2 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 16/2020 162020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   3.8.2020 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 17/2020 172020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   19.8.2020 dokument PDF (173 kB) Alternativní uložení
Řád pro pohřebiště v Hlásné Třebani 2020 Řády Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   14.8.2020 dokument PDF (412 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 18/2020 182020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.9.2020   23.9.2020 dokument PDF (142 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 18/2020 182020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (142 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 19/2020 192020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (181 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Tařebaň 20/2020 202020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů, částka číslo 158, ročník 2020 1582020 Dokumenty Vláda ČR 5.10.2020   5.10.2020 dokument PDF (97 kB) Alternativní uložení
Sbíra zákonů - Částka 162, ročník 2020 1622020 Dokumenty Vláda ČR 9.10.2020   9.10.2020 dokument PDF (128 kB) Alternativní uložení
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření 2020 Dokumenty Vláda ČR 9.10.2020   9.10.2020 4 dokumenty
Sbírka zákonů - Částka 166, ročník 2020 1662020 Dokumenty Vláda ČR 13.10.2020   13.10.2020 dokument PDF (262 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 169 1692020 Dokumenty Vláda ČR 21.10.2020   21.10.2020 dokument PDF (93 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 21.10.2020   21.10.2020 4 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2020 212020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 21.10.2020   21.10.2020 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády ČR - Krizová opatření COVID-19 2020 Dokumenty Vláda ČR 21.10.2020   21.10.2020 3 dokumenty
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 171 1712020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 23.10.2020   23.10.2020 dokument PDF (115 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 174 1742020 Dokumenty Vláda ČR 26.10.2020   26.10.2020 dokument PDF (91 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 176 1762020 Dokumenty Vláda ČR 27.10.2020   27.10.2020 5 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2020 222020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.11.2020   2.11.2020 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 180 1802020 Dokumenty Vláda ČR 2.11.2020   2.11.2020 dokument PDF (143 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 23/2020 232020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 13.11.2020   13.11.2020 dokument PDF (159 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů částka 190, ročník 2020 1902020 Dokumenty Vláda ČR 18.11.2020   18.11.2020 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 194 1942020 Dokumenty Vláda ČR 23.11.2020   23.11.2020 dokument PDF (153 kB) Alternativní uložení
Prodloužení nouzového stavu 2020 Dokumenty Vláda ČR 23.11.2020   23.11.2020 8 dokumentů
Mimořádná opatření - COVID-19 2020 Dokumenty Vláda ČR 23.11.2020   23.11.2020 6 dokumentů
Informace o nálezu věci - Městská policie Řevnice 2020 Oznámení Městská policie Řevn 26.11.2020   26.11.2020 dokument PDF (49 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 24/2020 242020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 27.11.2020   27.11.2020 dokument PDF (164 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Změny od 3. 12. 2020 2020 Oznámení Krajský úřad Středoč 30.11.2020   30.11.2020 dokument PDF (567 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotníctvní 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 1.12.2020   1.12.2020 6 dokumentů
COVID-19: Mimořádná opatření 2020 Dokumenty Vláda ČR 10.12.2020   10.12.2020 3 dokumenty
COVID-19: Nařízení vlády 2020 Dokumenty Vláda ČR 15.12.2020   15.12.2020 6 dokumentů
Sbírka zákonů- Ročník 2020, částka 220 2202020 Dokumenty Vláda ČR 15.12.2020   15.12.2020 dokument PDF (127 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí ntigenních testů 2020 Oznámení Vláda ČR 15.12.2020   15.12.2020 dokument PDF (261 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č. 1/2020 12020 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 16.12.2020   16.12.2020 dokument PDF (404 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 25/2020 252020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 17.12.2020   17.12.2020 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 27/2020 272020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 12.1.2021   12.1.2021 dokument PDF (149 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Sbírka zákonů, ročník 2021, částka 7 7/2021 Dokumenty Vláda ČR 12.1.2021   12.1.2021 dokument PDF (91 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 12.1.2021   12.1.2021 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 26/2020 262020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.1.2021   14.1.2021 dokument PDF (192 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů 2312020 Dokumenty Vláda ČR 25.1.2021   25.1.2021 dokument PDF (93 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 29.1.2021   29.1.2021 5 dokumentů
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 2020 Zákon č. 106/1999 Sb Obec Hlásná Třebaň 29.1.2021   29.1.2021 dokument PDF (47 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Nařízení vlády 2021 Dokumenty Vláda ČR 15.2.2021   15.2.2021 12 dokumentů
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2021 12021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 15.2.2021   15.2.2021 dokument PDF (198 kB) Alternativní uložení
Ptačí chřipka - Informace pro drobnochovatele 2021 Oznámení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ S 17.2.2021   17.2.2021 4 dokumenty
Kde budou povinné respirátory 21021 Oznámení Krajský úřad Středoč 22.2.2021   22.2.2021 dokument PDF (473 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2021 22021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.2.2021   23.2.2021 dokument PDF (194 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Sbírka zákonů 412021 Dokumenty Vláda ČR 2.3.2021   2.3.2021 dokument PDF (94 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021 32021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 3.3.2021   3.3.2021 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí o výběru dodavatele - Řešení srážkových vod v katastrálním území Hlásná Třebaň 2021 Výběrová řízení Obec Hlásná Třebaň 8.3.2021   8.3.2021 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 4/2021 42021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 9.3.2021   9.3.2021 dokument PDF (193 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2021 52021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 31.3.2021   31.3.2021 dokument PDF (197 kB) Alternativní uložení
Krizová opatření vlády účinná do 27. 3. 2021 2021 Dokumenty Vláda ČR 31.3.2021   31.3.2021 dokument PDF (368 kB) Alternativní uložení
Ptačí chřipka - Nařízení Státní veterinární správy 2021 Oznámení Státní veterinární s 8.4.2021   8.4.2021 dokument PDF (415 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 6/2021 62021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 13.4.2021   13.4.2021 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2021   14.4.2021 6 dokumentů
COVID-19 - Vládní opataření 2021 Dokumenty Vláda ČR 20.4.2021   20.4.2021 7 dokumentů
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 28.4.2021   28.4.2021 8 dokumentů
COVID-19. Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 4.5.2021   4.5.2021 7 dokumentů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob 2021 Oznámení ÚZSVM 7.5.2021   7.5.2021 2 dokumenty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2020 2021 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 12.5.2021   12.5.2021 dokument PDF (307 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Změny od 10. 5. 2021 2021 Oznámení Vláda ČR 12.5.2021   12.5.2021 dokument PDF (207 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Nařízení vlády 2021 Dokumenty Vláda ČR 14.5.2021   14.5.2021 8 dokumentů
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 26.5.2021   26.5.2021 3 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2021 92021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.5.2021   26.5.2021 dokument PDF (178 kB) Alternativní uložení
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 11/2021 112021 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2021   1.6.2021 dokument PDF (22 kB) Alternativní uložení
TřeMoLe - Rozpočet na rok 2021 2021 Rozp. a hosp. obce TřeMoLe Mořinka 7.6.2021 22.6.2022 16.12.2020 dokument PDF (27 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření vlády ČR 2021 Dokumenty Vláda ČR 8.6.2021   8.6.2021 9 dokumentů
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 10/2021 102021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 15.6.2021   15.6.2021 dokument PDF (179 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 11/2021 112021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.6.2021   23.6.2021 dokument PDF (104 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 13.7.2021   13.7.2021 4 dokumenty
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2020 2021 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 14.7.2021 30.6.2022 14.7.2021 4 dokumenty
Region Dolní Bernounka - Závěrečný účet za rok 2020 2021 Závěrečný účat Region Dolní Berounk 14.7.2021 30.6.2022 14.7.2021 3 dokumenty
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 12021 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 20.7.2021   20.7.2021 dokument PDF (122 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2021 122021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.7.2021   26.7.2021 dokument PDF (187 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 28.7.2021   28.7.2021 3 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 13/2021 132021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.8.2021   2.8.2021 dokument PDF (184 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 14/2021 142021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 12.8.2021   12.8.2021 dokument PDF (188 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 23.8.2021   23.8.2021 4 dokumenty
Finanční úřad informuje poplatníky daně z nemovitých věcí 2021 Oznámení Fin 25.8.2021 31.1.2022 25.8.2021 dokument PDF (57 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM - Nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 2021 Oznámení Úřad pro zast.státu 27.8.2021   27.8.2021 dokument PDF (80 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2021 VeVyhl Ministerstvo zeměděl 14.9.2021   14.9.2021 dokument PDF (377 kB) Alternativní uložení
Ztráty a nálezy 15092021 Oznámení Obec Hlásná Třebaň 16.9.2021 16.9.2024 15.9.2021 dokument PDF (43 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 15/2021 152021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 20.9.2021   20.9.2021 dokument PDF (270 kB) Alternativní uložení
Ztráty a nálezy 2021 Oznámení Obec Hlásná Třebaň 12.10.2021 12.10.2025 12.10.2021 dokument PDF (41 kB) Alternativní uložení
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2021 Oznámení ČEZ 14.10.2021 31.3.2022 14.10.2021 dokument PDF (78 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 8/2021 82021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.10.2021   29.4.2021 dokument PDF (169 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2021 72021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.10.2021   19.4.2021 dokument PDF (190 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 16/2021 162021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.10.2021   14.10.2021 dokument PDF (186 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Momořádná opataření 2021 Dokumenty Vláda ČR 22.10.2021   22.10.2021 8 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 17/2021 172021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 29.10.2021   29.10.2021 dokument PDF (190 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č. 18/2021 182021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.11.2021   1.11.2021 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 19/2021 192021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.11.2021   2.11.2021 dokument PDF (202 kB) Alternativní uložení
Aktuální opatření od 1. 11. 2021 2021 Oznámení Krajský úřad Středoč 4.11.2021   4.11.2021 neregistrovaný (PNG) (125 kB) Alternativní uložení
Informace ke kotlíkovým dotacím 2021 2021 Oznámení Krajský úřad Středoč 8.11.2021   8.11.2021 2 dokumenty
Africký mor prasat! 2021 Oznámení vet 8.11.2021   8.11.2021 dokument PDF (249 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Nařízení vlády 2021 Dokumenty Vláda ČR 22.11.2021   22.11.2021 9 dokumentů
COVID-19: Mimořádná opatření vlády 2021 Dokumenty Vláda ČR 22.11.2021   22.11.2021 8 dokumentů
Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 2021 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 26.11.2021   26.11.2021 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 26.11.2021   26.11.2021 3 dokumenty
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 29.11.2021   29.11.2021 6 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č. 20/2021 202021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 29.11.2021   29.11.2021 dokument PDF (161 kB) Alternativní uložení
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 22/2021 222021 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 29.11.2021   29.11.2021 dokument PDF (29 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2021 212021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.12.2021   1.12.2021 dokument PDF (193 kB) Alternativní uložení
Státní pozemkový úřad - Nabídka provádění pozemkových úprav 2021 Oznámení SPÚ 7.12.2021   7.12.2021 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2022 2021 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 15.12.2021 31.12.2022 15.12.2017 dokument PDF (58 kB) Alternativní uložení
COVID-19: Mimořádná opatření 2021 Dokumenty Vláda ČR 15.12.2021   15.12.2021 6 dokumentů
Oznámení - Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Veřejná vyhláška MBE/01604/2022/DOPR- VeVyhl MěÚ Beroun, odbor do 12.1.2022 28.1.2022 12.1.2022 dokument PDF (86 kB) Alternativní uložení
Kotlíkové dotace 2022 Dokumenty Krajský úřad Středoč 12.1.2022 28.2.2022 12.1.2022 dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - územního opatření o stavební uzávěře 2022 VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 13.1.2022 12.2.2022 13.1.2022 3 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2021 222021 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.1.2022   14.1.2022 dokument PDF (263 kB) Alternativní uložení
Členská schůze DSO Poberounské odpady 2022 Pozvánka DSO Poberounské odpa 20.1.2022 27.1.2022 20.1.2022 dokument PDF (222 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.