iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2019

Značka: 2019 Zveřejněno od: 26.9.2019 12:47:24 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Zpráva o výsledku hospodaření obce Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 206 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 26.9.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 26.9.2019 12:47:24
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.