iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Vyhláška č.2/2013 o systému nakládání s odpadem v katastru obce Hlásná Třebaň

Značka: VYHL 2/2013 Zveřejněno od: 4.3.2013 14:31:05 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Veřejná vyhláška Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 4.3.2013
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.3.2013 14:31:05
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.