iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Značka: 2021 Zveřejněno od: 26.11.2021 9:50:05 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 130 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 26.11.2021
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 26.11.2021 9:50:05
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.