iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

ÚZSVM - Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí

Značka: 31232020 Zveřejněno od: 27.8.2020 13:09:22 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 27.8.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 27.8.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.8.2020 13:09:22
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.