iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - Řád veřejného pohřebiště

Značka: 32011 Zveřejněno od: 2.6.2020 10:25:31 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 204 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 4.5.2011
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.6.2020 10:25:31
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.