iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: UZSVM/SBE/960/2020-S Zveřejněno od: 27.2.2020 14:06:58 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 27.2.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 27.2.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.2.2020 14:06:58
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.