iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činnosti obecní policie

Značka: 12020 Zveřejněno od: 7.2.2020 13:23:34 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 214 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 7.2.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.2.2020 13:23:34
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.