iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Značka: 2020 Zveřejněno od: 15.1.2020 12:05:54 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Zákon č. 106/1999 Sb. Původce: Obec Hlásná Třebaň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 35 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 15.1.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.1.2020 12:05:54
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.