iMunis eDeska

Hlásná Třebaň

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška / vyzvednutí písemnosti

Značka: 207/2018/JŠv Zveřejněno od: 6.3.2018 18:24:00 Zveřejnit do: 21.3.2018 18:22:31 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obecní úřad Hlásná Třebaň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 22 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Hlásná Třebaň

Vyvěšeno od: 6.3.2018
Má být vyvěšeno do: 21.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.3.2018 18:24:00
Do: 21.3.2018 18:22:31

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.