iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 20. 10. 2020 11:38:42

Nalezeno 110 záznamů.Poslední změna: 14.10.2020 8:53:02

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/SBE/960/2020-S Oznámení ÚZSVM 27.2.2020   27.2.2020 2 dokumenty
Vyhláška č.2/2013 o systému nakládání s odpadem v katastru obce Hlásná Třebaň VYHL 2/2013 VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 4.3.2013   4.3.2013 3 dokumenty
Vyhláška č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad VYHL 3/2013 VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 4.3.2013   4.3.2013 2 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2020 102020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.5.2020   26.5.2020 dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2020 112020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 17.6.2020   17.6.2020 dokument PDF (136 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu 12012 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   13.9.2012 dokument PDF (19 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Požární řád obce 12016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   2.3.2016 2 dokumenty
Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu domovního prodeje 12017 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   25.4.2017 dokument PDF (66 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019 o stanovení systému odpady 12019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 5.12.2019   5.12.2019 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Zápis se zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2019 12019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   14.1.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2020 1/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 16.1.2020   16.1.2020 dokument PDF (153 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 1/2020 12020 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 3.6.2020 13.3.2021 23.3.2020 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činnosti obecní policie 12020 Veřejnoprávní smlouvy Obec Hlásná Třebaň 7.2.2020   7.2.2020 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 1/2020 12020 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 20.12.2019   20.12.2019 dokument PDF (23 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2020 122020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.7.2020   2.7.2020 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Tařebaň 13/2019 132019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   1.7.2019 dokument PDF (168 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č. 13/2020 132020 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 8.7.2020   8.7.2020 dokument PDF (186 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 14/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.8.2019   1.8.2019 dokument PDF (175 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 14/2020 142020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.7.2020   23.7.2020 dokument PDF (148 kB) Alternativní uložení
Usnesení o nařízení prvního elektronického dražebního jednání 148 EX 685/16-102 Usnesení Exekutorský úřad Pra 14.10.2020 19.11.2020 14.10.2020 dokument PDF (168 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 15/2019 15/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 29.8.2019   29.8.2019 dokument PDF (231 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15/2020 152020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 5.8.2020   5.8.2020 dokument PDF (173 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů, částka číslo 158, ročník 2020 1582020 Dokumenty Vláda ČR 5.10.2020   5.10.2020 dokument PDF (97 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 16/2020 162020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   3.8.2020 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
Sbíra zákonů - Částka 162, ročník 2020 1622020 Dokumenty Vláda ČR 9.10.2020   9.10.2020 dokument PDF (128 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 166, ročník 2020 1662020 Dokumenty Vláda ČR 13.10.2020   13.10.2020 dokument PDF (262 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 17/2020 172020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   19.8.2020 dokument PDF (173 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 18/2020 182020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (142 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 18/2020 182020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 23.9.2020   23.9.2020 dokument PDF (142 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 19/2020 192020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (181 kB) Alternativní uložení
Návrh na střednědový výhled rozpočtu Mateřské školy Hlásná Třebaň 2019 - 2021 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 12.11.2019 31.12.2021 12.11.2019 dokument PDF (64 kB) Alternativní uložení
Rozpočtový výhled obce Hlásná Třebaň 2019 - 2020 2018 Rozpočtový výhled Obec Hlásná Třebaň 7.5.2019 27.1.2021 10.4.2019 dokument PDF (51 kB) Alternativní uložení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 4.6.2020   27.5.2019 dokument PDF (269 kB) Alternativní uložení
Návrh na střednědový výhled rozpočtu mateřské školy Hlásná Třebaň 2019 - 2021 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 2.1.2019 20.2.2022 12.11.2018 dokument PDF (63 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 2.7.2020   2.7.2020 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlásná Třebň 2020-22 - Schválený 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 29.5.2019 31.12.2022 29.5.2019 dokument PDF (94 kB) Alternativní uložení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 4.6.2020   4.6.2020 dokument PDF (382 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kalamitní poškození lesních porostů 2019 VeVyhl Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 dokument PDF (231 kB) Alternativní uložení
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2019 2019 Zpráva o výsledku ho Obec Hlásná Třebaň 26.9.2019   26.9.2019 dokument PDF (206 kB) Alternativní uložení
Zasedání krizového štábu dne 26. 3. 2020 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 31.3.2020   31.3.2020 2 dokumenty
Mimořádné opatření - Volný pohyb osob na území ČR: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Opis výsledku hlasování v okrsku 2020 Volby do Středočeské Obec Hlásná Třebaň 5.10.2020 21.10.2020 5.10.2020 dokument PDF (64 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů, částka 37, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 17.3.2020   17.3.2020 dokument PDF (353 kB) Alternativní uložení
Zápis ze 4. zasedání Úředního krizového štubu 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 31.3.2020   31.3.2020 dokument PDF (562 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády ČR o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 2020 Usnesení vlády ČR Vláda ČR 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 17.4.2020   17.4.2020 8 dokumentů
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 65 2020 Dokumenty Vláda ČR 20.4.2020   20.4.2020 dokument PDF (98 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 5.5.2020   5.5.2020 dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 44, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 23.3.2020   23.3.2020 dokument PDF (145 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2020 VeVyhl Ministerstvo zeměděl 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 dokument PDF (267 kB) Alternativní uložení
Region Dolní Berounka - Rozpočet na rok 2020 2020 Rozp. a hosp. obce Region Dolní Berounk 13.1.2020   13.1.2020 dokument PDF (23 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 35, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 16.3.2020   16.3.2020 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 2020 Oznámení Zeměměřický úřad 21.4.2020 31.12.2020 21.4.2020 dokument PDF (240 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.4.2020   27.4.2020 dokument PDF (339 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 45, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opataření Vyčlenění prodejní doby pro seniory - COVID-19: 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (667 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření - Prodloužení omezení činnosti OVM a SO: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření - Následná lůžková léčebně rehabilizační péče: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (477 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 59, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Řád pro pohřebiště v Hlásné Třebani 2020 Řády Obec Hlásná Třebaň 2.9.2020   14.8.2020 dokument PDF (412 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 58, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 7.4.2020   7.4.2020 5 dokumentů
Protipovodňová opatření pro obec Hlásná Třebaň - OPŽP 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 27.5.2020   27.5.2020 dokument PDF (29 kB) Alternativní uložení
Ukončení platnosti části mimořádného opatření 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 17.4.2020   17.4.2020 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 62 2020 Dokumenty Vláda ČR 17.4.2020   17.4.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 20.4.2020   20.4.2020 5 dokumentů
Prodloužení krizového stavu 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 5.5.2020   5.5.2020 9 dokumentů
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření 2020 Dokumenty Vláda ČR 9.10.2020   9.10.2020 4 dokumenty
Region Dolní Berounka - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 2020 Rozp. a hosp. obce Region Dolní Berounk 13.1.2020   13.1.2020 dokument PDF (13 kB) Alternativní uložení
Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2020 2020 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 3.1.2020 31.12.2020 3.1.2020 dokument PDF (218 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 48, Ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.3.2020   27.3.2020 dokument PDF (132 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 72 2020 Dokumenty Vláda ČR 27.4.2020   27.4.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 2020 Zákon č. 106/1999 Sb Obec Hlásná Třebaň 15.1.2020   15.1.2020 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 87 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (91 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření: COVID-19 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 20.3.2020   20.3.2020 dokument PDF (209 kB) Alternativní uložení
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2020 Upozornění ČEZ 17.9.2020 20.11.2020 17.9.2020 dokument PDF (72 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Částka 57, ročník 2020 2020 Dokumenty Vláda ČR 14.4.2020   14.4.2020 dokument PDF (95 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 66 2020 Dokumenty Vláda ČR 20.4.2020   20.4.2020 dokument PDF (92 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření a Rohodnutí: COVID-19 2020 Dokumenty Ministerstvo zdravot 20.4.2020   20.4.2020 2 dokumenty
Sbírka zákonů - Ročník 2020, částka 83, 84, 85 a 86 2020 Dokumenty Vláda ČR 11.5.2020   11.5.2020 4 dokumenty
Kalkulace cen pro vodné a stočné rok 2019 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 14.5.2020   14.5.2020 dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Hlásná Třebaň - Bezbariérový chodník ke hřbitovu: Smlouva o dílo 2020 Dokumenty Obec Hlásná Třebaň 22.5.2020   22.5.2020 21 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20/2019 202019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 28.11.2019   28.11.2019 dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Tařebaň 20/2020 202020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 25.9.2020   25.9.2020 dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2019 212019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   10.12.2019 dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu 22011 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   15.3.2011 dokument PDF (74 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2016 o nočním klidu 22016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   23.12.2016 dokument PDF (32 kB) Alternativní uložení
Jednací řád zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22019 Zastupitelstvo Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   14.10.2019 dokument PDF (157 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad 22019 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 13.12.2019   13.12.2019 dokument PDF (45 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 2/2020 2/2020 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 27.5.2020 5.1.2021 22.5.2020 dokument PDF (34 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2020 22020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   21.1.2020 dokument PDF (168 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2019 22/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 2.1.2020   27.12.2019 dokument PDF (191 kB) Alternativní uložení
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 22/2020 222020 Konání Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 13.10.2020 20.10.2020 12.10.2020 dokument PDF (22 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM - Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí 31232020 Oznámení ÚZSVM 27.8.2020   27.8.2020 2 dokumenty
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - Řád veřejného pohřebiště 32011 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   4.5.2011 dokument PDF (204 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 3/2020 32020 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 25.6.2020 31.12.2020 25.6.2020 dokument PDF (65 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2020 32020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   27.1.2020 dokument PDF (199 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 42010 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Hlásná Třebaň 2.6.2020   19.5.2010 dokument PDF (51 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelsva obce Hlásná Třebaň 4/2020 4/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 30.1.2020   30.1.2020 dokument PDF (177 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 4/2020 42020 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 6.10.2020 1.1.2021 6.10.2020 dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí hejtmanky Středočekého kraje k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví 42020 Rozh. Kraj. úřadu Krajský úřad Středoč 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (124 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2020 5/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 11.2.2020   11.2.2020 dokument PDF (200 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020 52020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.2.2020   26.2.2020 dokument PDF (200 kB) Alternativní uložení
VV - Změna Územního plánu obce Hlásná Třebaň č. 2 520/2017/JŠv VeVyhl Obec Hlásná Třebaň 5.7.2017   5.7.2017 16 dokumentů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebň 6/2020 62020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 28.2.2020   28.2.2020 dokument PDF (172 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2020 72020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 1.6.2020   9.4.2020 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 8/2019 8/2019 Rozpočtové opatření Obec Hlásná Třebaň 22.1.2020 31.12.2020 22.1.2020 dokument PDF (141 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2020 8/2020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 7.5.2020   7.5.2020 dokument PDF (180 kB) Alternativní uložení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2020 92020 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 26.5.2020   26.5.2020 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.