iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 20. 3. 2019 00:36:44

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 18.3.2019 16:36:02

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 22019 Dokumenty ÚZSVM 26.2.2019 26.3.2019 26.2.2019 2 dokumenty
Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 2019 Oznámení OÚ Hlásná Třebaň 4.3.2019 20.3.2019 4.3.2019 dokument PDF (122 kB)
Kůrovec ničí naše lesy 2019 Oznámení Krajský úřad Středoč 28.2.2019 31.12.2019 28.2.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Schválený Rozpočet pro svazek obcí TřeMoLe na rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 10.1.2019 31.12.2019 15.12.2018 dokument PDF (8 kB)
Návrh na střednědový výhled rozpočtu mateřské školy Hlásná Třebaň 2019 - 2021 2018 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 2.1.2019 20.2.2022 12.11.2018 dokument PDF (63 kB)
Rozpočet na rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 4.1.2019 31.12.2019 4.1.2019 2 dokumenty
Region Dolní Berounka - Rozpočet na rok 2019 2019 Rozp. a hosp. obce Obec Hlásná Třebaň 28.1.2019 31.12.2019 28.1.2019 dokument PDF (16 kB)
Rozpočtové opatření č.3 roz.3/2018 Rozpočtové opatření Obec Hlásná Třebaň 1.10.2018 20.6.2019 13.4.2018 dokument PDF (82 kB)
Rozpočtové opatření č.1 roz.1/2018 Rozpočtové opatření OÚ Hlásná Třebaň 1.10.2018 18.8.2019 13.2.2018 dokument PDF (91 kB)
Rozpočtové oaptření č.2 roz.2/2018 Rozpočtové opatření Obec Hlásná Třebaň 1.10.2018 21.7.2019 13.3.2018 dokument PDF (74 kB)
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy č. 2 2019 VeVyhl CHKO 15.3.2019 31.3.2019 15.3.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací 12019 VeVyhl MěÚ Beroun, odbor do 14.3.2019 31.3.2019 14.3.2019 dokument PDF (388 kB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2019 52019 Zápisy Zastupitelstva Obec Hlásná Třebaň 14.3.2019 31.3.2019 14.3.2019 dokument PDF (178 kB)
Schválený zavěrečný účet obce Hlásná Třebaň 2017 Závěrečný účat OÚ Hlásná Třebaň 30.7.2018 30.6.2019 30.6.2018 8 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.